Daily Archives: 15.12.2013

Cấp cứu hô hấp số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN NẶNG (ASTHME AIGU GRAVE) Dr M.Léone Dr I. Boiadjev Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord. Marseille I. ĐỊNH NGHĨA Hen phế quản là một bệnh viêm mãn tính đường thở trong đó can thiệp nhiều tế bào, đặc biệt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận