Daily Archives: 11.12.2013

Cấp cứu dạ dày ruột số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN (HEMORRAGIE DIGESTIVE DU CIRRHOTIQUE) M. Baud J.L.Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu. Paris D.Pateron Service des Urgences Hôpital Jean Verdier. Bondy Xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này