Daily Archives: 07.12.2013

Jingle Bells

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA (HEMORRAGIES DIGESTIVES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Không nên do dự nhận vào để theo dõi ở USI một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, ngay cả tương đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này