Daily Archives: 04.12.2013

Paris Sài Gòn Huế Hà Nội

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu dạ dày ruột số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU BỤNG CẤP TÍNH (ACUTE ABDOMINAL PAIN) Dr Peggy E. Goodman Associate Professor of Emergency Medicine East Carolina School of Medicine Greenville. North Carolina. Đau bụng cấp tính hay đau bụng không phải do chấn thương ở những bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận