Daily Archives: 28.11.2013

Cấp cứu chấn thương số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VẾT THƯƠNG BỤNG (PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA) 1. NHỮNG CƠ QUAN NÀO TRONG BỤNG THƯỜNG BỊ THƯƠNG TỔN NHẤT BỞI VẾT THƯƠNG BỤNG ? – Gan, ruột non, ruột già, và dạ dày là những tạng trong bụng thường bị thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này