Daily Archives: 26.11.2013

Bó tay chấm chấm…

Với những tài liệu giáo khoa như thế này thì thế hệ trẻ sau này sẻ như thế nào ??? (*) Sách Phép cộng trừ phạm vi 100, trang 11 của tác giả Hoàng Long, NXB Trẻ, giấy phép xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Thời sự y học số 327 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CẢI TẠO CÁC TẾ BÀO LYMPHO CỦA MÌNH ĐỂ CHỐNG LẠI UNG THƯ 10% đến 14% những ung thư được phát khởi bởi những nhiễm trùng virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng. Những tế bào ung thư, chết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này