Daily Archives: 23.11.2013

Nha Trang Huế

Nếu bạn hỏi dù trùng khơi xa cách Kỷ niệm nào Ngô Bính thuở nào đây Tình cờ quen Nha Trang Vĩnh Thọ đây Những thôi thúc ra đi từ dạo ấy Đại gia sở tại trường trung nạn Bằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này

Khách sạn Sheraton ở tỉnh Hồ Châu – Trung Quốc

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Yansong Ma vừa và khánh thành vào tháng 8 năm 2013, khách sạn có hình móng ngựa cao 100m rộng 116m với một diện tích hơn 95000 m2, tổng kinh phí xây dựng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, [-] | Bình luận về bài viết này