Daily Archives: 21.11.2013

Gởi thăm các bạn

Duyên nợ bạn bè thăm hỏi nhau Vẫn là còn sống có gì đâu Sông Hương vẫn đọc ghi bình trước Phố Biển luôn đăng xướng họa sau Liên lạc với Trai Đê Huế Ánh Chưa tìm ra Luyện Lợi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này

Huế năm 1970 – Swan Point Studio

Nữ sinh Đồng Khánh.

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này