Daily Archives: 19.11.2013

Ghép đầu – “Tuyệt đỉnh công phu”

Nhà thần kinh học người Ý, Sergio Canavero, khẳng định việc ghép cái đầu của người sống vào thân của người cho (đã chết) là kỹ thuật có tính khả thi.

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này