Daily Archives: 16.11.2013

Thời sự y học số 326 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CECOS : NHỮNG CƠ QUAN CANH GIỮ KHẢ NĂNG SINH ĐẺ.                                          NHỮNG CON SỐ 50.000 trẻ em đã được thụ thai nhờ hiến các tinh trùng (doc de spermatozoides) trong 40 năm qua. 10 trẻ là số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này