Daily Archives: 14.11.2013

Cấp cứu chấn thương số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG (SPINAL INJURIES) 1/ GÃY JEFFERSON (JEFFERSON’s FRACTURE) LÀ GÌ ? Gãy Jefferson là gãy vỡ vụn nhiều mảnh (blow-out or burst fracture) của đốt đội (C1 : atlas), lần đầu tiên được mô tả bởi Jefferson … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận