Daily Archives: 13.11.2013

Cấp cứu chấn thương số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THƯƠNG TỔN NÃO CHẤN THƯƠNG (TRAUMATIC BRAIN INJURY) 1/ THƯƠNG TỔN NÃO CHẤN THƯƠNG (TBI : TRAUMATIC BRAIN INJURY) CÓ PHẢI LÀ MỘT VẤN ĐỀ THÔNG THƯỜNG ? Vâng. Ở Hoa Kỳ, cứ 12 trường hợp tử vong thì một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này