Daily Archives: 09.11.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 13) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 13 CHẤN THƯƠNG Ở NGƯỜI GIÀ (LE TRAUMTISME CHEZ LE SUJET AGE) Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bệnh của người già cao hơn so với bất cứ nhóm tuổi nào của dân chúng. May mắn thay, những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này