Daily Archives: 06.11.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 11, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 11 CHẤN THƯƠNG BỤNG-CHẬU (TRAUMATISME ABDOMINOPELVIEN) PHẦN II III/ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG BỤNG. Ngay khi nạn nhân bị chấn thương bụng đến, phải đánh giá bệnh nhân theo ABCDE cổ điển : A : Airway : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này