Daily Archives: 05.11.2013

Huế: Hình xưa, bóng củ – Vidéo do Nguyễn Huỳnh Ngọc thực hiện

“Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng, Xếp tàn y lại, để dành hơi”

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Viết về Huế | 2 bình luận

Huế triền miên nổi nhớ – Nhạc Nguyễn Văn Hòa, Ngọc Huy hát

Đăng tải tại Nhạc, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này