Daily Archives: 03.11.2013

Thời sự y học số 324 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ NGHIỆN RƯỢU, INTERNET 1/ RƯỢU : CHỈ 8% NHỮNG NGƯỜI BỊ LIÊN HỆ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ. 4 triệu người Pháp lạm dụng rượu, trong đó 2,5 triệu với một sự tiêu thụ quá mức nhưng không phụ thuộc. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận