Daily Archives: 29.09.2013

Thời sự y học số 320 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC : CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẦN ĐƯỢC CẢI THIỆN 1 đến 2%   dân chúng bị những rối loạn lưỡng cực 10 lần nguy   cơ phát triển những rối loạn này nếu một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này