Daily Archives: 22.09.2013

Lấy chồng xứ Huế – Thùy An

1. Quen Khanh đã ba năm, tôi không hề biết anh là người Huế. Anh nói tiếng Nam ngọt xớt. Những danh từ rất Nam bộ như “hưỡn”, “xí xọn”… anh đều hiểu rõ và đôi khi còn áp dụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này