Daily Archives: 20.09.2013

Thu về trên phá Tam Giang

Từ biển Thuận An, xuôi theo dòng sông Ô Lâu để đi dọc theo chiều dài đầm phá. Phá Tam Giang nằm trong hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai rộng khoảng 52 km², thuộc địa phận ba huyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này