Daily Archives: 15.09.2013

Cấp cứu ngoại thần kinh số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ CẤP CỨU CÁC XUẤT HUYẾT NÃO NGẪU NHIÊN TRONG NĂM 2012 (PRISE EN CHARGE EN URGENCE EN 2012 DES HEMORRAGIES CEREBRALES SPONTANEES) Dr Marie Bodenant Chef de clinique des universités Dr Charlotte Cordonnier Service de neurologie et pathologie … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này