Daily Archives: 13.09.2013

Cấp cứu nội thần kinh số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NẾU TÔI BỊ MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CẤP TÍNH NĂM 2012 (SI J’AVAIS UN AVC AIGU EN 2012) Marie Hervieu-Begue Unité de Soins intensifs Neuro-Vasculaires CHU Dijon Tai biến mạch máu não (AVC), trong đó nhồi máu não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận