Daily Archives: 11.09.2013

Tiếng chuông Thiên Mụ hay tiếng chuông Trấn Vũ – BS Trần Tiễn Sum

Lời giới thiệu của BS Lê bá Vận: Trước 1954 ra học Hà nội tôi ở tại Học xá Trung Việt, cạnh Hồ Tây, đường Quan Thánh, gần đền Quan Thánh (Trấn Vũ).Rồi đến ra trường về lại Huế sống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | Bình luận về bài viết này