Daily Archives: 09.09.2013

Hồi sinh cao cấp trẻ sơ sinh và nhi đồng, Chương III Phần II – BS Nguyễn Văn Thịnh

EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT CHƯƠNG III ĐƯỜNG KHÍ VÀ THÔNG KHÍ (VOIES RESPIRATOIRES ET VENTILATION                                             Những mục tiêu Cuối chương này các bạn sẽ có khả năng : – Hiểu tầm quan trọng của một xử trí có hiệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này