Daily Archives: 05.09.2013

Hồi sinh cao cấp trẻ sơ sinh và nhi đồng, Chương II Phần II – BS Nguyễn Văn Thịnh

EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT CHƯƠNG II HỒI SỨC TIM PHỔI CƠ BẢN (REANIMATION CARDIOPULMONAIRE DE BASE) Những Mục   Tiêu Vào cuối chương này, các bạn sẽ có khả năng :   Hiểu rằng sự phòng ngừa   ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?