Daily Archives: 04.09.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHỤP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN II CHỤP X QUANG NGỰC Vào giai đoạn này của xử trí bệnh nhân chấn thương, dĩ nhiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này