Daily Archives: 02.09.2013

Hồi sinh cao cấp trẻ sơ sinh và nhi đồng, Chương II Phần I – BS Nguyễn Văn Thịnh

EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT CHƯƠNG II HỒI SỨC TIM PHỔI CƠ BẢN (REANIMATION CARDIOPULMONAIRE DE BASE) Những Mục   Tiêu Vào   cuối chương này, các bạn sẽ có khả năng :   Hiểu rằng sự phòng ngừa ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này