Daily Archives: 01.09.2013

Hồi sinh cao cấp trẻ sơ sinh và nhi đồng, Chương I Phần II – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG I NHẬN BIẾT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG (RECONNAÎTRE L’ENFANT GRAVEMENT MALADE) Những Mục Tiêu Cuối   chương này các bạn hẳn có khả năng :   Mô tả và nhận biết đứa trẻ bị bệnh nặng   Nhận biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này