Daily Archives: 29.08.2013

Hồi sinh cao cấp trẻ sơ sinh và nhi đồng, Chương I Phần I – BS Nguyễn Văn Thịnh

EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT CHƯƠNG I NHẬN BIẾT TRẺ BỊ BỆNH NẶNG (RECONNAÎTRE L’ENFANT GRAVEMENT MALADE)                                    Những mục tiêu Cuối chương này các bạn hẳn có khả năng : – Mô tả và nhận biết đứa trẻ bị bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này