Daily Archives: 23.08.2013

Thời sự y học số 314 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SỎI ĐƯỜNG TIỂU : ĐAU NHƯNG KHÔNG CÓ HẬU QUẢ NẶNG NỀ                                       Các con số 80% các viên sỏi được thải một cách   ngẫu nhiên. 10% những người đã có hay sẽ có những viên sỏi   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này