Daily Archives: 25.07.2013

Bóng ma trường Áo Tím – Bình Nguyên Lộc

Thái ngóc đầu lên để vói rút khăn lông trên đầu giường đặng che mặt mà ngủ, vì đèn chong nóng quá. Rút khăn xong, anh thả rơi đầu xuống thì nghe một cái cộp, rồi lại nghe anh ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Truyện ngắn | Bình luận về bài viết này