Daily Archives: 24.07.2013

Thời sự y học số 313 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ VỀ DỊ ỨNG 1/ GIẢI MẪN CẢM DỊ ỨNG : NHỮNG KẾT QUẢ ĐƯỢC CHỨNG TỎ.                                        Những   con số 15 đến 25% những người Pháp bị   viêm mũi dị ứng 100.000 đợt chữa giải mẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận