Daily Archives: 20.07.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 8, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 8 CHỤP X QUANG CHỌN LỌC CỦA MỘT BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG NẶNG (RADIOLOGIE DE TRIAGE D’UN POLYTRAUMATISE GRAVE) PHẦN I NHẬP ĐỀ Tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của các thương tổn ở một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này