Daily Archives: 18.07.2013

Thời sự y học số 312 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG KHỚP GỐI GIẢ CHO PHÉP TÌM THẤY LẠI MỘT CUỘC SỐNG HOẠT ĐỘNG                                                  Những con số 50.000 người được mổ mỗi năm ở Pháp để đặt một khớp goi giả 15 đến 20 tuổi Đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận