Daily Archives: 08.07.2013

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 12, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 12 NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT) Những mục tiêu đào tạo Gồm có : – Tầm quan trọng của những loạn nhịp có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này