Daily Archives: 05.07.2013

Bệnh ” nổ ” ở Mỹ rất thịnh hành ?

Tự dưng nghe nói “nổ dzăng miểng” thì có lẽ ai cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ lại, thì chuyện “nổ” trong nước Mẽo này là chuyện dài “nhân dân tự dệ”. Hôm rồi, “hữu duyên thiên lý năng tương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này