Daily Archives: 01.07.2013

Lệch huyết Tam Giang: “Sung” lắm

Tam Giang-Cầu Hai là hệ đầm phá lớn nhất nước ta. Chỉ riêng phá Tam Giang đã chiếm đến 11% tổng diện tích đầm phá cả nước, khoảng 52 km2. Phá trải dài 24 km dọc theo bờ biển, từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ẩm thực, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này