Daily Archives: 27.06.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 6, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐIỀU TRỊ ĐAU (LA GESTION DE LA DOULEUR) PHẦN I Sự điều trị đau là một phần của những quan tâm hàng ngày trong thời kỳ hậu phẫu, mặc dầu đau không được xét đến một cách đầy đủ trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này