Daily Archives: 14.06.2013

Sò Méo: Viagra của Lăng Cô

Trong đầm Lập An, Lăng Cô, Huế, có một loại sò “khuyết tật” ăn được: sò méo. Bù lại cái vỏ méo bên ngoài, thiên nhiên cho loại sò này thịt nhiều, màu vàng béo và rất ngon. Vì sản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | 1 bình luận