Daily Archives: 12.06.2013

Cấp cứu nội thần kinh số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐAU ĐẦU CẤP TÍNH (LES CEPHALEES AIGUES) Dr Pauline Boulan Dr Stéphane Berroir Dr Marie Germaine Bousser Service de neurologie Hôpital Lariboisière (Paris) Pr Pierre-Germaine Bousser Centre urgences céphaliques Hôpital Lariboisière (Paris) Đau đầu là một triệu chứng phổ biến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này