Daily Archives: 11.06.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 5) – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG PHUƠNG PHÁP THAY THẾ TRONG TRƯỜNG HỢP NỘI THÔNG KHÍ QUẢN KHÓ I/ NHẬP ĐỀ Người ta ước tính tần số của những thông khí quản khó (intubation difficile) từ 1 đến 4% trong phòng mổ, nhưng có lẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này