Daily Archives: 10.06.2013

Sepsis số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SEPSIS 1/ SỰ KHÁC NHAU GIỮA SIRS VÀ SEPSIS ? SIRS là một loại rộng viêm toàn thể (generalized inflammation) với các phân loại bao gồm sepsis, sepsis nặng, và choáng nhiễm khuẩn (septic shock). SIRS (systemic inflammatory response syndrome) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này