Daily Archives: 06.06.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION ENDOTRACHEALE) Nội thông khí quản (intubation endotrachéale) đầu tiên đã được mô tả bởi AndrécVésale trong “ Humane Corporis Fabrica Libris Septem ”. Ông mô tả một thông khí hỗ trợ (ventilation assistée) của một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này