Daily Archives: 05.06.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 3, phần 4) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN IV THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHUNG VIII. NHỮNG THĂM KHÁM CHẨN ĐOÁN A. HỎI BỆNH Một hỏi bệnh nhanh chóng nơi những người cứu luôn luôn là thiết yếu : những chi tiết của một désincarcération khó khăn, khả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này