Daily Archives: 03.06.2013

Bên Dòng Sông Hương – Khái Hưng

Vĩ Dạ là một khu rất yên tịnh ở vùng sông Hương núi Ngự. Chiều đến thả thuyền từ bến Ðông Hà theo dòng sông đi xuôi xuống phía dưới, vượt qua cù lao Bộc Thanh, lữ khách sẽ nghe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Truyện ngắn, Viết về Huế, Văn học Việt Nam | Bình luận về bài viết này