Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 6, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 6 ĐIỀU TRỊ ĐAU (LA GESTION DE LA DOULEUR) PHẦN II  IV/ VỊ TRÍ CỦA ANESTHESIE LOCOREGIONALE Ngoài những phương tiện thuốc men, những kỹ thuật gây tê tại chỗ-vùng (ALR) trong vài trường hợp cho phép cải thiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 311 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ VỀ SỰ LÃO HÓA 1/ ĐIỀU TRỊ TỐT CHỨNG TRẦM CẢM CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÀ. Có nhiều phương tiện để điều trị, tuy nhiên phải chẩn đoán những chứng trầm cảm ở người già. MORAL. Có một nghịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG LOẠN NHỊP TRƯỚC VÀ SAU KHI NGỪNG TIM (ARYTHMIES PERI-ARRÊT)                                       Những   mục tiêu đào tạo Gồm có : -Tầm quan trọng của những loạn nhịp   có thể đi trước hay tiếp theo sau một ngừng tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 6, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐIỀU TRỊ ĐAU (LA GESTION DE LA DOULEUR) PHẦN I Sự điều trị đau là một phần của những quan tâm hàng ngày trong thời kỳ hậu phẫu, mặc dầu đau không được xét đến một cách đầy đủ trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Physically Gelled Room-Temperature Ionic Liquid-Based Composite: Effect of composition and thickness on membrane properties and performance – Phuc Tien Nguyen, Bret A. Voss, Erin F. Wiesenauer, Douglas L. Gin and Richard D. Noble

Đăng tải tại Nghiên cứu khoa học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu nội thần kinh số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LÀM SAO XỬ TRÍ MỘT CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA Ở KHOA CẤP CỨU (COMMENT PRENDRE EN CHARGE UN ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE AUX URGENCES) Philippa LAVALLEE Centre de traitement et de prévention de l’attaque cérébrale Clinique d’AIT Hôpital Bichat … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Hoa để bàn có hại cho sức khỏe không ?

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bạn nghĩ gì về bài viết này?