Daily Archives: 29.05.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 3, phần 2) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN II THÁI ĐỘ XỬ TRÍ CHUNG I. NHẬP ĐỀ. Sự thành công của một approche intégrée để điều trị những bệnh nhân đa chấn thương căn cứ trên một sự quản lý có hiệu quả thời gian trôi qua. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này