Daily Archives: 28.05.2013

Một vài số liệu về Thừa thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế gồm một thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh (thành phố Huế), 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà) và 6 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới và Nam Đông) với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | Bình luận về bài viết này