Daily Archives: 27.05.2013

Thời sự y học số 308 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ VỀ THẦN KINH HỌC 1/ NHỮNG DẤU HIỆU CHO PHÉP PHÁT HIỆN MỘT TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO                      Những tai biến mạch máu não thoáng qua                      AIT : Accidents ischémiques transitoires                                   Bằng những con số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận