Daily Archives: 21.05.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 2, phần 3) – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẦN III V/ ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG NẶNG. 1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRƯỜNG (SCENE ASSESSMENT OR SIZE-UP). S (SECURITE) (AN TOÀN) : đánh giá những nguy hiểm hiện có đối với những người can thiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này