Daily Archives: 13.05.2013

Xử trí sớm tiền bệnh viện bệnh nhân bị chấn thương nặng (chương 2, phần 1) – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 2 Tóm tắt :        1/ Dụng cụ cần thiết cho SMUR        2/ Kíp và vai trò.        3/ Trang bị cá nhân        4/ Sự an toàn của kíp ở các nơi tai nạn        5/ Đánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này